« Inapoi

Politica de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal

1. Introducere

Protec╚Ťia datelor este foarte important─â pentru noi. V─â respect─âm intimitatea ┼či via┼úa personal─â. Prin urmare, v─â vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci c├ónd v─â exprima╚Ťi consim╚Ť─âm├óntul ├«n vederea prelucr─ârii datelor cu caracter personal de c─âtre Societatea GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., denumit─â ├«n cele ce urmeaz─â ÔÇťAgen╚ŤiaÔÇŁ sau ÔÇťGOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A.ÔÇŁ.

GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A. este responsabila pentru respectarea dispozi┼úiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec┼úia persoanelor fizice ├«n ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či privind libera circula┼úie a acestor date ┼či de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec┼úia datelor) (in continuare ÔÇ×RGPDÔÇŁ).

Aceast─â politic─â de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea (procesarea) ╚Öi transferul datelor comunicate direct firmei noastre, precum ╚Öi utilizarea datelor cu caracter personal culese de GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., din surse publice ├«n scopul furniz─ârii serviciilor noastre specifice de publicitate, marketing, relatii publice, comunicare, pe care le prestam cu scopul promov─ârii denumirilor comerciale, m─ârcilor ╚Öi/sau altor elemente dezvoltate ├«n scopul recunoa╚Öterii identit─â╚Ťii Clien╚Ťilor nostri sau ale produselor acestora.

Activitatile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt conforme cu legisla┼úia aplicabil─â privind protec┼úia datelor, dar dac─â, din orice motiv, termenii inclusi ├«n cadrul acestei Politici nu sunt acceptabili pentru dumneavoastr─â, ave╚Ťi posibilitatea s─â ne comunica╚Ťi obiec╚Ťia dvs. la adresele de email: dpo.bucharest@mullenlowe.ro sau office.bucharest@golin.ro.

2. Definiţii

Date cu caracter personal ÔÇô orice informa╚Ťii privind o persoan─â fizic─â identificat─â sau identificabil─â

Persoana vizată - o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Legi de protec╚Ťie a datelor - Legile Uniunii Europene ("UEÔÇŁ) de protec╚Ťie a datelor ╚Öi, ├«n m─âsura aplicabil─â, legile de protec╚Ťie a datelor ╚Öi ale datelor cu caracter personal din orice alt─â ╚Ťar─â;

Legi UE de protec╚Ťie a datelor - RGPD ╚Öi legile care implementeaz─â sau suplimenteaz─â RGPD;

Prelucrare ÔÇô colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie ├«n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea acestora.

Restric╚Ťionarea prelucr─ârii - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare ale acestora;

Pseudonimizare ÔÇô prelucrarea datelor cu caracter personal ├«ntr-un asemenea mod ├«nc├ót acestea s─â nu mai poat─â fi atribuite unei anume persoane vizate f─âr─â a se utiliza informa╚Ťii suplimentare, cu condi╚Ťia ca aceste informa╚Ťii suplimentare s─â fie stocate separat ╚Öi s─â fac─â obiectul unor m─âsuri de natur─â tehnica ╚Öi organizatoric─â care s─â asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Sistem de eviden╚Ť─â a datelor - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dup─â criterii func╚Ťionale sau geografice;

Operator - persoan─â fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism care, singur sau ├«mpreun─â cu altele, stabile╚Öte scopurile ╚Öi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci c├ónd scopurile ╚Öi mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prev─âzute ├«n dreptul Uniunii sau ├«n dreptul intern;

Destinatar - persoan─â fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism c─âreia (c─âruia) ├«i sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dac─â este sau nu o parte ter╚Ť─â. Cu toate acestea, autorit─â╚Ťile publice c─ârora li se pot comunica date cu caracter personal ├«n cadrul unei anumite anchete ├«n conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de c─âtre autorit─â╚Ťile publice respective respect─â normele aplicabile ├«n materie de protec╚Ťie a datelor, ├«n conformitate cu scopurile prelucr─ârii;

Parte ter╚Ť─â - o persoan─â fizic─â sau juridic─â, autoritate public─â, agen╚Ťie sau organism altul dec├ót persoana vizat─â, operatorul, persoana ├«mputernicit─â de operator ╚Öi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei ├«mputernicite de operator, sunt autorizate s─â prelucreze date cu caracter personal;

Persoana ├«mputernicit─â de operator (Imputernicit) - persoan─â fizic─â sau juridic─â, autoritate public─â, agen╚Ťie sau alt organism care prelucreaz─â date cu caracter personal ├«n numele operatorului.

Consim╚Ť─âm├ónt al persoanei vizate ÔÇô orice manifestare de voin╚Ť─â liber─â, specific─â, informat─â ╚Öi lipsit─â de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept─â, printr-o declara╚Ťie sau printr-o ac╚Ťiune f─âr─â echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s─â fie prelucrate. Consim╚Ť─âm├óntul ar trebui acordat printr-o ac╚Ťiune neechivoc─â care s─â constituie o manifestare liber exprimat─â, specific─â, ├«n cuno╚Ötin╚Ť─â de cauz─â ╚Öi clar─â a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declara╚Ťie f─âcut─â ├«n scris, inclusiv ├«n format electronic sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei c─âsu╚Ťe atunci c├ónd persoana viziteaz─â un site web, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societ─â╚Ťii informa╚Ťionale sau orice alt─â declara╚Ťie sau ac╚Ťiune care indic─â ├«n mod clar, ├«n acest context, acceptarea de c─âtre persoana vizat─â a prelucr─ârii propuse a datelor sale cu caracter personal. Absen╚Ťa unui r─âspuns, c─âsu╚Ťele bifate ├«n prealabil sau absen╚Ťa unei ac╚Ťiuni nu ar trebui s─â constituie un consim╚Ť─âm├ónt.

Suboperator autorizat - orice entitate sau parte ter╚Ť─â desemnat─â de Operator ╚Öi aprobat─â ├«n mod expres de c─âtre acesta; Sub-Operator este partenerul contractual al Operatorului, care prelucreaz─â datele personale ale Operatorului si/sau Clien╚Ťilor s─âi finali.

Afiliat al Operatorului - o entitate controlat─â de Operator, care controleaz─â Operatorul sau care este controlat─â de acelea╚Öi entit─â╚Ťi ca ╚Öi Operatorul;

Companie din Grup - Compania sau orice Afiliat al Operatorului, astfel cum e definit de Codul Fiscal.

Servicii - serviciile ╚Öi alte activit─â╚Ťi care sunt prestate sau urmeaz─â s─â fie prestate sau desf─â╚Öurate de c─âtre sau ├«n numele Operatorului pentru Companiile din Grupul Operatorului sau Clien╚Ťii finali ai acestuia, conform Contractelor incheiate.

Informa╚Ťii - toate informa╚Ťiile referitoare la activit─â╚Ťile Operatorului, incluz├ónd dar f─âr─â a se limita la orice liste de clien╚Ťi sau detalii, idei, metode de afaceri, finan╚Ťe, pre╚Ťuri, sisteme informatice ╚Öi software, produse ╚Öi servicii care sunt dezv─âluite care pot sau nu s─â includ─â Date cu caracter personal.
Aceste informa╚Ťii pot fi exprimate pe cale oral─â sau ├«n orice alt─â form─â intangibil─â sau tangibil─â, incluz├ónd, dar f─âr─â a se limita la forma scris─â sau tip─ârit─â, disc, CD, medii electronice de stocare sau prin telefon sau care pot fi dezv─âluite;

├Änc─âlcarea datelor cu caracter personal - o ├«ncalcare a securit─â╚Ťii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezv─âluirea neautorizat─â sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate ├«n alt mod;

Transfer de Date - un transfer de Date cu Caracter Personal ale Operatorului sau Clien╚Ťilor s─âi finali c─âtre un ├Ämputernicit Subcontractat, sau ├«ntre dou─â entit─â╚Ťi ale unui Imputernicit Subcontractat, ├«n fiecare caz, dac─â transferul respectiv ar fi interzis sau restric╚Ťionat prin Legisla╚Ťia privind Protec╚Ťia Datelor cu Caracter Personal (sau prin termenii contractelor de transfer de date cu caracter personal), ├«n absen╚Ťa unor Clauzele Contractuale Standard sau a altor mecanisme care asigur─â garan╚Ťii adecvate conform Art. 46 din GDPR.

Clauze Contractuale Standard - clauze standarde de protec╚Ťie a datelor adoptate de Comisia Uniunii Europene ├«n conformitate cu procedura de examinare men╚Ťionat─â la Art. 93 alin. (2) din RGPD sau clauze standard de protec╚Ťie a datelor adoptate de o Autoritate de Supraveghere ╚Öi aprobate de Comisia Uniunii Europene ├«n conformitate cu procedura de examinare men╚Ťionat─â la Art. 93 alin. (2) din RGPD.

├Änc─âlcarea securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal - o ├«nc─âlcare a securit─â╚Ťii care duce, ├«n mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizat─â a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate ├«ntr-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

Date genetice - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mo╚Ötenite sau dob├óndite ale unei persoane fizice, care ofer─â informa╚Ťii unice privind fiziologia sau s─ân─âtatea persoanei respective ╚Öi care rezult─â ├«n special ├«n urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana ├«n cauz─â;

Date biometrice - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind s─ân─âtatea - date cu caracter personal legate de s─ân─âtatea fizic─â sau mental─â a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asisten╚Ť─â medical─â, care dezv─âluie informa╚Ťii despre starea de s─ân─âtate a acesteia;

Grup de întreprinderi - întreprindere care exercită controlul și intreprinderile controlate de aceasta;

Reguli corporatiste obligatorii - politicile ├«n materie de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoan─â ├«mputernicit─â de operator stabilit─â pe teritoriul unui stat membru, ├«n ceea ce prive╚Öte transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal c─âtre un operator sau o persoan─â ├«mputernicit─â de operator ├«n una sau mai multe ╚Ť─âri ter╚Ťe ├«n cadrul unui grup de ├«ntreprinderi sau al unui grup de ├«ntreprinderi implicate ├«ntr-o activitate economic─â comun─â.

3. Drepturi ale persoanelor vizate (definite conform GDPR):

 • Ôťô Informare ╚Öi acces la date;
 • Ôťô Rectificarea sau ╚Ötergerea datelor;
 • Ôťô Restric╚Ťionarea prelucr─ârii;
 • Ôťô De a se opune prelucr─ârii;
 • Ôťô Portabilit─â╚Ťii datelor;
 • Ôťô De a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Ôťô De opozi╚Ťie.

4. Scopurile prelucr─ârii datelor cu caracter personal colectate

Agentia prelucrează date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor decomunicare(Servicii), in scopul promovarii imaginii, produselor si/sau serviciilor Clientilor sai, promovare ce urmeaza a fi efectuata in toata media conventionala, respectiv TV, presa, relatii publice, social media, radio, afisaj outdoor si indoor, cinema, on-line display, online performance si alte canale media neconventionale si proiecte asociate agreate de parti, astfel cum aceste servicii sunt mentionate mai jos:

a) Servicii de strategie pentru bugetul de comunicare alocat de catre Clienti, planificare, implementare, propunere de strategii de relatii publice, achizitionare de spatiu publicitar in orice tip de media si cercetare de media, monitorizare permanenta si evaluare post ÔÇô actiune a tuturor actiunilor publicitare derulate de Agentie, propunere de pasi de urmat pentru imbunatatirea actiunilor publicitare viitoare, concepute in conformitate cu obiectivele de comunicare ale Clientilor (inclusiv cu privire la ofertele speciale ale furnizorilor de media pentru bugetul alocat).

b) Servicii de monitorizare a campaniilor competitorilor Clientilor in formatele de raportare agreate, precum si furnizarea de spoturi sau/si machete publicitare, postari online pentru noile campanii ale competitiei.

c) Servicii de monitorizare si analiza a pietei media si de publicitate in general.

d)Orice alte servicii de comunicare si servicii specializate necesare pentru atingerea obiectivelor de comunicare si de media ale Clientilor Agentiei.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul exprimării acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal

├Än contextul oferirii acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal c─âtre agen╚Ťie, aceasta se angajeaz─â s─â utilizeze datele astfel prelucrate doar ├«n scopurile precizate, respective, trimiterea de materiale online si print referitoare la piata de media si de comunicare, in scopuri de marketing direct, realizate de catre Agentie. ├Än acest scop, pentru prestarea serviciilor noastre de baz─â, vor fi prelucrate urm─âtoarele date cu caracter personal:

 • Ôťô Prenume ┼či nume
 • Ôťô Companie
 • Ôťô Functie
 • Ôťô Adresa de mail
 • Ôťô IP
 • Ôťô Locatie

Se vor stoca data si ora de completare, ├«n scopuri de dovedire a consim╚Ť─âm├óntului valid ├«n cazul unui incident de securitate, dar f─âr─â a fi utilizate ├«n alte scopuri fa╚Ť─â de acesta.

De asemenea, acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

Cookie-urile ar putea conduce la captarea unor alte categorii de date personale, cum ar fi: numarul vizitatorilor, locatie, IP, ora accesarii, prototip device de pe care website-ul a fost accesat, browser-ul din care a fost accesat etc.

Unele dintre cookie-uri sunt esentiale (ajuta la incarcarea browser-ului mai rapid si la optimizarea paginii, fiind activate by default), functionale (retin setarile unui utilizator si ajuta la urmatoarele vizite pe site pentru rapiditate - de exemplu cookie-uri tehnice si de personalizare) si optionale & analytics (cu privire la care utilizatorii au posibilitatea de a le activa sau nu).

Astfel, o vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopurile de mai sus, ca de exemplu:

 • Ôťô Cookie-uri tehnice si de personalizare
 • Ôťô Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Ôťô Cookie-uri pentru geotargetting
 • Ôťô Cookie-uri de inregistrare
 • Ôťô Cookie-uri pentru publicitate

Ave┼úi op┼úiunea de a solicita modificarea, ╚Ötergerea, par╚Ťial─â sau total─â din baza noastr─â de date a urm─âtoarelor date cu caracter personal prelucrate ╚Öi colectate/stocate, prin trimiterea unui email la adresele : office.bucharest@golin.ro si/sau dpo.bucharest@mullenlowe.ro:

 • Ôťô adresa de email
 • Ôťô nume ╚Öi prenume

GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A. nu solicit─â ╚Öi nu prelucreaz─â date cu caracter personal din categoriile speciale, ci doar date non-sensibile necesare ╚Öi relevante pentru prestarea serviciilor de publicitate definite mai sus, cu excep╚Ťia cazului ├«n care este necesar din punct de vedere legal s─â fac─â acest lucru ├«ntr-o etap─â ulterioar─â. Datele considerate sensibile/cu caracter special ar putea fi, dar nu se limiteaz─â la, informa╚Ťii referitoare la ras─â sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, s─ân─âtate, preferin╚Ťe sexuale sau cazier judiciar.

GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A.. nu permite utilizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care nu au îndeplinit vârsta de 18 ani, decât cu acordul prealabil în scris al părintelui sau tutorelui, dupa caz, acord în care este precizat clar scopul, datele cu caracter personal utilizate și durata utilizării datelor minorilor.

Informa╚Ťiile colectate despre dumeavoastr─â nu sunt transferate c─âtre partenerii sau ├«mputernici╚Ťii no╚Ötri.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cercetarea pieţei

├Än cazul ├«n care va fi necesar─â prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, ├«n scopul cercet─ârii de pia┼ú─â ┼či sondajelor de opinie, datele dvs. vor fi anonimizate, utilizate de noi exclusiv ├«n scopuri statistice ┼či nu pot fi f─âcute corela┼úii cu dvs. ├«n nicio situa┼úie. Pute┼úi s─â revoca┼úi ├«n orice moment aceast─â prelucrare a datelor, cu efect pentru viitor, f─âr─â a v─â expune motivele.

Respect─âm protec┼úia clien┼úilor ╚Öi colaboratorilor no┼čtri prin faptul c─â efectu─âm cercetarea de pia┼ú─â cu date anonimizate.

7. Durata stoc─ârii datelor

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A. vor fi păstrate timp de 5 ani. Cu toate acestea, datele dvs. de bază pot fi păstrate pe durata realizării contractului daca va fi cazul unei colaborări.

8. Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a men╚Ťine acurate╚Ťea datelor ╚Öi a asigura utilizarea corect─â a datelor, implement─âm m─âsuri de securitate fizic─â, IT ╚Öi organiza╚Ťionale rezonabile ╚Öi adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colect─âm/stoc─âm/prelucr─âm.

Lu─âm m─âsuri de securitate tehnice ┼či organizatorice pentru a v─â proteja datele de accesul nedorit ├«ntr-un mod c├ót mai amplu posibil. ├Än afar─â de securizarea mediului de operare, ├«n anumite zone folosim procedeul de criptare. Informa┼úiile pe care le furniza┼úi vor fi transmise ulterior, ├«n form─â criptat─â, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunz─âtoare a datelor de c─âtre ter┼úi. Pute┼úi identifica acest aspect prin faptul c─â ├«n bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lac─ât ├«nchis, iar bara de adres─â ├«ncepe cu ÔÇ×httpsÔÇť. Securitatea datelor va fi ajustat─â ├«n func┼úie de stadiul actual al tehnicii.

9.Drepturile dvs.

9.1 Dreptul la informare

Ave┼úi dreptul s─â solicita┼úi oric├ónd informa┼úii de la noi despre datele stocate despre dvs., precum ┼či despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari c─ârora le sunt transmise aceste date ┼či despre scopul stoc─ârii. Pentru toate celelalte copii cu excep┼úia primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplic─â pentru comunicarea informa┼úiilor pe cale electronic─â.

9.2 Dreptul de retragere

Dacă v-aţi dat acordul cu privire la utilizarea datelor, îl puteţi retrage în orice moment cu efect pentru viitor (odată ce serviciile contractate au fost finalizate), fără a vă expune motivele. Pentru aceasta este suficient să trimiteţi un email la adresa: office.bucharest@golin.ro

9.3 Dreptul de rectificare

├Än cazul ├«n care datele dvs. colectate de organiza╚Ťia noastr─â sunt incorecte, pute┼úi s─â le solicitati corecta┼úia acestora ├«n orice moment prin email la adresa: office.bucharest@golin.ro.

9.4 Dreptul de ștergere

Ave┼úi dreptul s─â solicita╚Ťi ╚Ötergerea datelor dumneavoastr─â. ┼×tergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuat─â ├«n orice moment, prin intermediul solicit─ârii prin metodele deja enun╚Ťate sau utiliz├ónd datele noastre de contact. De regul─â, datele dvs. sunt ┼čterse imediat, dar nu mai t├órziu de o lun─â de la aplicarea acestui drept. Dac─â ┼čtergerea contravine obliga┼úiilor de p─âstrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglement─âri legislative fiscale, respectiv comerciale sau altor motive statutate de lege, ├«n loc de ┼čtergere, se poate efectua numai pseudonimizarea datelor dvs. Dup─â ┼čtergerea datelor dvs., nu mai este posibil─â primirea informa┼úiilor.

Toate datele cu caracter personal care nu mai trebuie stocate din motive legislative vor fi ┼čterse dup─â termenul men┼úionat anterior. Datele cu caracter personal, cum ar fi datele de baz─â, care nu trebuie ┼čterse ├«n timpul stoc─ârii din motive juridice, vor fi blocate pentru siguran┼úa dvs.

9.5. Dreptul de portare a datelor

├Än cazul ├«n care ne solicita┼úi datele cu caracter personal puse la dispozi┼úie, dac─â dori┼úi, v─â vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele ├«ntr-un format structurat, comun ┼či procesabil electronic. Acesta din urm─â numai dac─â acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic ╚Öi doar aferent datelor pe care ni le-a╚Ťi ├«ncredin╚Ťat. Datele ob╚Ťinute ├«n urma serviciilor prestate nu intra ├«n scopul unui astfel de proces, urm├ónd ca o discu╚Ťie s─â fie abordat─â separat.

9.6. Dreptul la obiecţie

Ave┼úi dreptul s─â v─â opune┼úi prelucr─ârii datelor ├«n scopuri de marketing direct ├«n orice moment ┼či f─âr─â a v─â expune motivele. ├Än plus, v─â atragem aten┼úia c─â prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, realizarea inform─ârilor cu privire la serviciile agentiei men╚Ťionate mai sus pot fi limitate sau nu mai pot fi posibile s─â fie realizate, rug├óndu-v─â astfel s─â analiza╚Ťi cu aten╚Ťie ├«nainte de transmiterea unor astfel de solicit─âri.

9.7. Contact (pentru punerea în vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Dac─â ne contacta┼úi prin email la adresa: office.bucharest@golin.ro sau prin po┼čt─â catre Societatea GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., avand adresa in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Cod Postal: 010624, Bucuresti, Romania, informa┼úiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dvs. ┼či num─ârul dvs. de telefon, dac─â este cazul) vor fi stocate de noi pentru a v─â r─âspunde la ├«ntreb─âri, respectiv pentru a v─â satisface solicitarea. ┼×tergem datele care apar ├«n acest context dup─â ce spa┼úiul de stocare nu mai este necesar sau limit─âm procesarea dac─â exist─â obliga┼úii de p─âstrare stipulate de lege.

Responsabil cu protectia datelor: dpo.bucharest@mullenlowe.ro..

9.6. Dreptul de a depune plângere

În caz de plângeri, vă rugăm să contactaţi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediu in: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, email: anspdcp@dataprotection.ro. În plus, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la o autoritate de supraveghere, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă sunteţi de părere că vi s-au încălcat drepturile privind protecţia datelor.